Poklopci za konzerve - PACKFINE

Can Lids

Koliko vrsta poklopaca/krajeva možemo isporučiti?

Završeci limenke za piće RPT/SOT 202/200 B64/CDL/SOE
Poklopac od aluminijske folije za hranu i piće (POL)
Aluminijski laki otvoreni krajevi s punim otvorom
Hrana i piće Tinplate Bottom Ends
Poklopac za lako otvaranje Limene limenke
Lug Caps Twist Off Poklopci Bela ploča za tegle za kisele krastavce 30# 38# 43# 48# 53# 58# 63# 66# 70# 77# 82#

Možete li isporučiti custm poklopce za štampanje?

Da, možemo napraviti prilagođene poklopce za štampanje, obojene jezičke, reljefne jezičke itd...

Možete li nabaviti i limenke i poklopce?

Da, možemo

Možete li dostaviti uzorke i crteže poklopaca?

Da, dostupni su uzorci poklopaca i crteži